home
 

Dertiende (13e) maand

Een kerstpremie, betaalbaar in geld, wordt pro rata volgens de effectief gepresteerde maanden tijdens dat jaar toegekend aan de bedienden die in dienst zijn op 31 december en op diezelfde datum tijdens het beschouwde kalenderjaar minstens drie al dan niet opeenvolgende maanden in de onderneming werkzaam zijn. De kerstpremie wordt ook toegekend aan de bedienden die op 31 december : 

  – in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd;
  – zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid in toepassing van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie.

 

 

Het bedrag van de kerstpremie 

 

1 Voor het administratief en verkoopspersoneel, de filiaalhouder uitgezonderd, is het bedrag gelijk aan de tegenwaarde van het bruto maandloon van december.

 

2 Voor de filiaalhouder beloopt de premie een bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde van de maandlonen die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van het vakantiegeld; het is begrensd tot 1.487,36 euro. De filiaalhouder die de gemiddelde maandomzet van ten minste 14.163,69 euro aan het indexcijfer der consumptieprijzen 104,67 (spil van de stabilisatieschijf 103,63 – 104,67 – 105,72, basis 2004 = 100) niet haalt, heeft geen recht op deze premie.

 

De kerstpremie is niet verschuldigd wanneer de bediende gestraft is geweest met één van de straffen daartoe voorzien in de arbeidsovereenkomst voor bedienden of in het arbeidsreglement of wanneer hij in de loop van het kalenderjaar weggaat uit de onderneming ingevolge ontslag dat hij heeft gegeven of gekregen, behalve indien hij weggaat wegens pensionering of wegens bestendige invaliditeit. De kerstpremie wordt evenwel pro rata temporis toegekend aan de wegens economische of technische redenen ontslagen bediende.

Nog niet gevonden wat je zoekt?

Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag

 
 

Op zoek naar informatie?

Vind in één klik wat je zoekt.

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

 
 

 

 

© 2021 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.pc202.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick

Top