Ontslag

Ontslag is aan een aantal regels gebonden. De werkgever moet in de meeste gevallen een opzegtermijn of een opzegvergoeding respecteren. In het geval van een ontslag neem je best contact op met de vakbondsafgevaardigde in de onderneming of als er geen vakbond in jouw onderneming is met de ACV PULS contactpersoon. Hierna evenwel een kort overzicht:

Bij een ontslag spreken we over een opzegging van de arbeidsovereenkomst wanneer er vanwege de werknemer nog prestaties tijdens de opzegtermijn verwacht worden. Wanneer er evenwel geen prestaties meer verwacht worden spreken we over een verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Een verbreking kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. Let wel, bij een mondelinge verbreking door de werkgever is het steeds aangewezen toch een bewijsstuk van beëindiging te vragen. Hoe kan je anders het bewijs leveren dat de arbeidsovereenkomst wel degelijk beëindigd werd op vraag van de werkgever wanneer je de volgende dag(en) niet meer komt werken?

Bij een opzegging is steeds een geschrift noodzakelijk. Een opzegging uitgevoerd door werkgever kan enkel via deurwaarder of via een aangetekende zending. Wanneer de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen beschikt deze – naast de 2 voorgaande opties – ook over de mogelijkheid om een dubbel van de opzegbrief te laten tekenen voor ontvangst.

In een opzeggingsbrief dient steeds melding te staan van aanvang opzeg & duurtijd van de opzegtermijn. Een opzeg gaat steeds in de maandag volgend op de betekening van de opzegbrief. Bij een aangetekende zending van de opzeg stelt de wetgeving dat de betekening plaats vindt de derde dag na verzending (datum stempel post). Een zaterdag telt mee, een zon-of feestdag telt niet mee om de periode van drie dagen te bepalen van betekening. In de praktijk komt het erop neer dat in de meeste situaties (behalve wanneer er sprake is van een feestdag) de opzegbrief via aangetekende zending gepost dient te zijn uiterlijk op woensdag. In deze situatie vindt de betekening dan plaats op zaterdag volgend, en kan de opzegging dus aanvatten op de eerstvolgende maandag.

Aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is steeds een opzeggingstermijn – of betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan de na te leven opzeggingstermijn – gebonden. Bij beëindiging door de werkgever wordt de opzegtermijn geschorst – en dus met een gelijke termijn verlengd- wanneer zich tijdens de opzegperiode wettelijke schorsingen (opname jaarlijkse vakantie / ziekte ) plaats vinden. Wanneer de beëindiging   van de arbeidsovereenkomst evenwel door de werknemer zal ingediend werd, is er geen sprake van dergelijke opschorting en verlenging van de na te leven opzegtermijn.

Tijdens de opzegperiode beschik je als werknemer tevens over het recht op sollicitatieverlof. Dit sollicitatieverlof bedraagt 1 voltijdse arbeidsdag gedurende de laatste 26 weken (= 6 maanden) van uw opzegtermijn. De periode voordien bedraagt het recht een halve dag per week. Dit recht dient steeds bekeken te worden in verhouding tot uw arbeidsverhouding. Zo heeft een voltijdse werknemer gedurende de laatste 26 weken opzeg dus recht op 1 voltijdse dag sollicitatieverlof/week, en heeft een halftijdse werknemer in de periode van laatste 26 weken recht op een halve dag/week (gelet op het gegeven dat de werknemer beschikt over een halftijds contract in verhouding tot een voltijdse collega).

Anciënniteit van de werknemer Opzegtermijn (in weken)    
  Ontslag door de werkgever (afdanking) Ontslag door de werknemer  
      Tegenopzegging
< 3 maanden 1 1 1
< 4 maanden 3 2 2
< 5 maanden 4 2 2
< 6 maanden 5 2 2
< 6-9 maanden 6 3 3
< 9-12 maanden 7    
< 12-15 maanden 8 4 4
< 15-18 maanden 9    
< 18-21 maanden 10 5  
< 21-24 maanden 11    
< 2-3 jaar 12 6  
< 3-4 jaar 13    
< 4-5 jaar 15 7  
< 5 jaar 3 weken per extra anciënniteitsjaar 9  
< 6 jaar   10  
< 7 jaar   11  
< 8-20 jaar   13  
20 jaar 62    
21 jaar en meer 32 + 1 week per extra aciënniteitsjaar  

Nog niet gevonden wat je zoekt?

Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag

 
 

Op zoek naar informatie?

Vind in één klik wat je zoekt.

This search form (with id 1) does not exist!

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC202 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC202 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 202 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC202. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC202 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.pc202.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick

Top