11-08-2022

Heb jij recht op de jobbonus?

Jobbonus voor werknemers
Werk je in de distributie en verdien je minder dan 2.500 euro bruto per maand? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus.
Voorwaarden
Je kom in aanmerking voor de jobbonus als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:
Je bent een loontrekkende werknemer
• je betaalt als loontrekkend werknemer de normale sociale zekerheidsbijdrage (13,07%),
• je hebt een contract van bepaalde of onbepaalde duur,
• je bent voltijds of deeltijds aan het werk bij minstens één werkgever,
• Werk je deeltijds bij meerdere werkgevers? De jobbonus wordt uitbetaald per persoon en houdt rekening met eventuele meerdere tewerkstellingen.
• Werk je als grensarbeider in de Europese Economische ruimte en keer je minstens een keer per week terug naar je hoofdverblijfplaats in Vlaanderen? Dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor een jobbonus.
Meer informatie over de jobbonus voor grensarbeiders vind je op de website terug.

Je verdient gemiddeld minder dan 2.500 euro bruto per maand (voor het jaar 2021).
De berekening gebeurt automatisch op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

• Je woont in het Vlaams Gewest, op 1 januari 2022,
• Je hebt de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar nog niet bereikt. Het kwartaal waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, komt wel nog in aanmerking voor de berekening van de jobbonus.
Hoe ontvangt u de jobbonus?
De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. U hoeft dus zelf geen aanvraag in te dienen.
Om de jobbonus te ontvangen, moet u enkel uw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel. U zult daarover vanaf eind 2022 een brief ontvangen.

Bedrag
Hoeveel jouw persoonlijke jobbonus bedraagt, hangt af van je gemiddeld maandelijks brutoloon. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie. Als je bij meerdere werkgevers aan de slag bent, worden alle brutolonen opgeteld.
• Je gemiddeld loon is minder dan 1.800 euro bruto per maand?
Het bedrag van de jobbonus bedraagt per persoon maximaal 600 euro bij een voltijdse tewerkstelling.
• Je gemiddeld loon ligt tussen 1.800 euro en 2.500 euro bruto per maand?
Het bedrag van de jobbonus ligt tussen 0 en 600 euro en neemt af naargelang u meer verdient.
• Indien je gemiddeld loon meer is dan 2.500 euro bruto per maand, dan heb je geen recht op deze jobbonus.

Bedraagt je jobbonus op jaarbasis minder dan 20 euro bij voltijds werk of minder dan 10 euro bij deeltijds werk? Dan wordt er geen jobbonus uitbetaald en zult u ook geen brief ontvangen.
Berekening
De berekening van de jobbonus gebeurt in verschillende stappen.
• De basis voor de berekening zijn de kwartaalgegevens die de werkgever voor elke werknemer aangeeft aan de RSZ in de multifunctionele aangifte. De RSZ en de Vlaamse overheid wisselen deze gegevens automatisch uit.
• De jobbonus wordt voor elk kwartaal berekend. De Vlaamse overheid houdt rekening met het aantal dagen dat u hebt gewerkt tijdens dat kwartaal en het refertemaandloon (open definitie) voor voltijdse prestaties.
• De bedragen van de vier kwartalen worden opgeteld om tot het bedrag voor de jobbonus voor het volledige jaar te komen.

 

Laatste nieuws

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC202 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC202 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 202 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC202. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC202 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.pc202.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick

Top