01-06-2022

Terugkoppeling welzijnsbevraging afdeling verkoop bij Colruyt

In Juni 2021 ging er in de verkoop een welzijnsbevraging door, de bevraging werd samengesteld door Idewe en inmiddels zijn ook de resultaten daarvan gekend en voorgesteld op de vergadering van het comité preventie en bescherming op het werk (CPBW). Uit deze bevraging kunnen heel wat conclusies getrokken worden, goede en minder goede… daar waar de onderneming minder goed scoorde, is er ruimte voor verbetering.
De bevraging werd door 61% van het verkooppersoneel ingevuld. Wat een voldoende representatief cijfer is om op verder te gaan. Medewerkers konden met behulp van een 5-puntenschaal de vragen en/of stellingen beantwoorden. Waarbij:
1 stond voor (bijna) nooit
2 voor eerder zelden
3 soms
4 regelmatig
En 5 voor (bijna) altijd.
Op basis daarvan werden de cijfers in procenten gegoten.
Uiteraard zijn er ook vergelijkende cijfers beschikbaar: de algemene “benchmark” (arbeidsmarkt) en het tweede vergelijkende cijfer is de algehele colruyt populatie waar eerder ook al dergelijke bevragingen werden georganiseerd.

De welzijnsindicatoren: (hoe hoger, hoe beter)
Tevredenheid:
vragen/stellingen: Hoe tevreden bent u, alles bij elkaar genomen, met uw werk?
85% geeft aan eerder tevreden, tevreden of heel tevreden te zijn
Dit cijfer is beter dan de algemene colruyt populatie (79%) en beter dan de benchmark (76%).

Bevlogenheid:
vragen/stellingen: Op mijn werk bruis ik van energie; Ik ben enthousiast over mijn baan; en: Ik ga helemaal op in mijn werk
84% geeft aan een bevlogenheid te ervaren

Blijfintentie:
vragen/stellingen: tegenwoordig heb ik zin om mijn baan op te zeggen (gespiegelde vraag); en: Ik wil zo lang mogelijk bij deze organisatie blijven
Het percentage geeft het aantal werknemers aan met een hoge score
Verkoop: 69%
Colruyt algemeen: 63%
Benchmark: 61%
De blijfintentie voor de verkoop scoort hier het beste; het is dan ook een eerder goed cijfer.

Aanbevelingsscore: vragen/stellingen: Hoe waarschijnlijk is het dat u deze organisatie als werkgever zou aanbevelen aan een vriend of familie?
Het percentage staat voor de medewerkers die minstens 7 op 10 geven
Verkoop: 78%
Colruyt: 76%
Benchmark: 54%
Ook hier scoort de verkoop een zeer mooi cijfer, 78% zou het werk kunnen aanbevelen aan kennissen, vrienden of familie.

 De conclusie met betrekking tot de welzijnsindicatoren is algemeen zeer positief. De laatste jaren is daar ook sterk op ingezet om medewerkers meer “welzijn” te bieden.

De onwelzijnsindicatoren: (hoe lager, hoe beter)

Stress:
vragen/stellingen: hoe vaak was u prikkelbaar; hoe vaak stond u onder stress; hoe vaak was u gespannen; hoe vaak had u moeite met ontspannen
Het percentage staan voor het aantal werknemers die een hoge score aangaf
Verkoop: 12%
Colruyt algemeen: 13%
Benchmark: 21%
Colruyt doet het beter dan de algemene benchmark, kan ook met het soort arbeid te maken hebben.

Emotionel uitputting:
vragen/stellingen: ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk; een hele dag werken vormt een zware belasting voor mij; ik voel me opgebrand door mijn werk; aan het einde van een werkdag voel ik me leeg; ik voel me vermoeid als ik ’s morgens opsta en er weer een werkdag voor me ligt
Het percentage geeft de werknemers aan die een hoge score gaven
Verkoop: 44%
Colruyt algemeen: 39%
Benchmark: 36%
Hier het hoogste cijfer van de drie, het is duidelijk dat de job heel wat vergt van de werknemers.

distantie: vragen/stellingen: ik twijfel aan het nut van mijn werk; ik merk dat ik teveel afstand heb gekregen van mijn werk; ik ben niet meer zo enthousiast als vroeger over mijn werk; ik ben cynischer geworden over de effecten van mijn werk.
Het percentage geeft het aantal werknemers aan met een hoge score.
Verkoop: 29%
Colruyt algemeen: 29%
Benchmark: 28%
Zeer gelijk lopende cijfers.

Burnout risico: het totaal van de emotionele uitputting en distantie samen
Verkoop: 25%
Colruyt algemeen: 23%
Benchmark: 22%
Verkoop scoort hier minst goed, er is dus een zeker risico.

Voorspelde psychologische uitval: vragen/stellingen: hoe waarschijnlijk denkt u dat u in de komende 6 maanden zal uitvallen omwille van werk gebonden, psychologische redenen (vb: stress, burnout, pesterijen, conflicten, schokkende gebeurtenissen)?
Het percentage geeft het aantal werknemers aan die eerder waarschijnlijk tot heel waarschijnlijk aangegeven hebben
Verkoop: 6%
Colruyt algemeen: 7%
Benchmark: 15%
Hier kan men stellen dat Colruyt het ten opzichte van de benchmark heel goed doet.

Voorspelde fysieke uitval:
vragen/stellingen: hoe waarschijnlijk denkt u dat u in de komende 6 maanden zal uitvallen omwille van werk gebonden, fysieke redenen (vb: rugpijn, nekpijn,… )?
Het percentage geeft het aantal werknemers aan die eerder waarschijnlijk tot heel waarschijnlijk aangegeven hebben
Verkoop: 21%
Colruyt algemeen: 12%
Benchmark: 17%
Cijfers spreken voor zich…het tegenovergestelde resultaat van de vorige vraag. Ruimte voor verbetering, ongeacht het werk lichamelijke arbeid is, kunnen er nog maategelen getroffen worden. Verbeterde ergonomie (houding, belasting, duurtijd, afwisseling,…)

 De conclusie met betrekking tot de welzijn- en onwelzijnsindicatoren zijn algemeen positief. De laatste jaren is er ook sterk op ingezet om medewerkers meer “welzijn” te bieden.

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag (hoe lager, hoe beter)

pestgedrag: vragen/stellingen: iemand houdt informatie achter die u nodig hebt en maakt daardoor uw werk moeilijker; roddels over u; uitgesloten worden uit groepsactiviteiten, uitgesloten worden door collega’s; herhaalde opmerkingen over uw privéleven en over uzelf; beledigingen; herhaalde opmerkingen over uw vergissingen; uw vragen, of uw pogingen om een gesprek te beginnen, worden beantwoord met stilte of vijandigheid: uw werk en uw inspanningen worden niet naar waarde geschat; men haalt grappen uit en bezorgt u onaangename verassingen.
Percentage is representatief voor minstens wekelijks 2 vormen in de voorbije 6 maanden
Verkoop: 8%
Colruyt algemeen: 8%
Benchmark: 16%
Hier kan men stellen dat Colruyt het ten opzichte van de benchmark heel goed doet, dit heeft waarschijnlijk te maken met het 0 tolerantie beleid die het bedrijf handhaaft. Toch is elke melding er één teveel. Deze thematiek zal opnieuw onder de aandacht gebracht worden.

cyberpesten: vragen/stellingen: bent u de afgelopen 6 maanden blootgesteld geweest aan online pesten dat gerelateerd was aan uw werk.
Het percentage geeft het aantal werknemers aan die “ja” hebben geantwoord
Verkoop: 1%
Colruyt algemeen: 1%
Benchmark: 6%
Opnieuw, goed cijfer.

Interne agressie: vragen/stellingen: u wordt bedreigd met fysiek geweld; u wordt fysiek aangevallen; u wordt uitgescholden of men richt beledigende gebaren naar u.
Het percentage staat voor minstens af en toe 1 vorm van interne agressie in de voorbije 6 maanden
Verkoop: 6%
Colruyt algemeen: 4%
Benchmark: 14%

Intern ongewenst seksueel gedrag/geweld op het werk: vragen/stellingen: iemand lonkt naar u of kleedt u uit met de ogen; u wordt seksueel benaderd (gebaren, uitspraken, e-mails, sms, foto’s,…); iemand raakt u aan of betast u op een seksueel getinte manier.
Het percentage staat voor minstens af en toe 1 vorm van intern OSGW in de voorbije 6 maanden. Verkoop: 11%
Colruyt algemeen: 9%
Benchmark: 19%

Interne discriminatie: vragen/stellingen: u wordt gediscrimineerd of benadeeld omwille van uw geslacht, leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid, beperking of andere reden.
Het percentage geeft de medewerkers aan die minstens af en toe met interne discriminatie in de voorbij 6 maanden te maken hadden
Verkoop: 7%
Colruyt algemeen: 7%
Benchmark: 17%

 Algemeen gesteld eerder goed resultaat, maar zoals al eerder gezegd, elke vorm van ongewenst gedrag is er één teveel. Geen enkele medewerker zou dergelijk gedrag van anderen moeten ervaren. Werkpunt, zowel intern als extern.

Hulpbronnen: arbeidsinhoud en –voorwaarden (hoe hoger, hoe beter)

beslissingsruimte:
vragen/stellingen: ik kan mijn eigen werk plannen; ik kan mijn werk doen op de manier die ik het best vind; ik kan mijn opdrachten zelf kiezen; ik kan mijn manier van werken variëren.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 27%
Colruyt algemeen: 25%
Benchmark: 29%
Op zich geen hoge cijfers, wat weergeeft dat we zelf geen hoge beslissingsruimte ervaren, er is weinig ruimte voor eigen beslissingen, doch vrij vergelijkende cijfers.

Rol duidelijkheid:
vragen/stellingen: ik weet precies wat anderen op mijn werk van mij verwachten; het ligt duidelijk voor mij vast, wat precies mijn taak is; ik weet precies wat ik van andere menen van mijn afdeling mag verwachten.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 85%
Colruyt algemeen: 72%
Benchmark: 70%
Voor verkoop een zeer mooi cijfer, het blokkendiagram geeft voldoende duidelijkheid, alsook de taakinhoud is gekend.

vaardigheid benuttig:
vragen/stellingen: mijn werk is gevarieerd; mijn werk vraagt een eigen inbreng; mijn werk doet voldoende beroep op al mijn vaardigheden of capaciteiten.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven
Verkoop: 39%
Colruyt algemeen: 51%
Benchmark: 43%
Medewerkers verkoop geven aan eerder minder variatie te hebben, weinig eigen inbreng te hebben, eerder weinig capaciteiten nodig te hebben.

leermogelijkheden:
vragen/stellingen: ik leer nieuwe dingen op het werk; mijn job biedt me mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 40%
Colruyt algemeen: 45%
Benchmark: 28%
Ten opzichte van de benchmark zijn er binnen het eigen bedrijf meer leermogelijkheden, doch geeft ‘slechts’ 40% een hogere score, kan men dan stellen dat de overige 60% op zijn ‘hoger’ blijft zitten?

arbeidsvoorwaarden:
vragen/stellingen: in welke mate: weerspiegelt mijn beloning de hoeveelheid moeite die ik doe?; is mijn beloning een juiste weergave van mijn inspanningen? Geeft mijn beloning weer wat ik bijdraag aan de organisatie?
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 21%
Colruyt algemeen: 24%
Benchmark: 23%
Het woord ‘beloning’ slaat niet enkel op de verloning en andere financiële voordelen, denk ook aan andere extralegale voordelen en het denkbeeldige ‘schouderklopje’. De Belg ervaart te weinig beloning voor het werk dat hij doet, de Colruyt verkoop medewerker heeft het gevoel nog meer dat hij veel moet doet om eerder weinig te krijgen. Echt lage cijfers, niet verwonderlijk. Duidelijk heel wat ruimte voor verbetering.

leerklimaat:
vragen/stellingen: mijn organisatie voorziet interessante opleidingsmogelijkheden; mijn organisatie biedt voldoende middelen om mijn competenties te ontwikkelen; in mijn organisatie krijg je de opleidingen die je nodig hebt.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 63%
Colruyt algemeen: 56%
Benchmark: 26%
Het bedrijf behaald ten opzichte van de benchmark een prachtig resultaat, zeker voor de afdeling verkoop.

 Met uitzondering van de titels ‘leerklimaat’ en ‘rolduidelijkheid’ is het bedrijf hier toch gebuisd. De arbeidsinhoud van de job als verkoop medewerker is zeker voldoende duidelijk, maar het weegt niet op tegen de arbeidsvoorwaarden.

Hulpbronnen: arbeidsrelaties (hoe hoger, hoe beter)

Sociale steun leidinggevenden:
vragen/stellingen: ik kan, als dat nodig is, mijn direct leidinggevende om hulp vragen; ik voel me gewaardeerd door mijn leidinggevende.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 74%
Colruyt algemeen: 65%
Benchmark: 57%
Sociale steun collega’s:
vragen/stellingen: ik kan, als dat nodig is, mijn collega’s om hulp vragen; ik voel me gewaardeerd door mijn collega’s.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 80%
Colruyt algemeen: 72%
Benchmark: 66%

VP of PAPS gekend: (vertrouwenspersonen of preventie adviseurs psychosociale aspecten)
vragen/stellingen: ik weet waar ik de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten kan vinden indien ik te maken zou krijgen met geweld, stress, conflicten, pesterijen, ongewenste intimiteiten en/of discriminatie.
Het percentage geeft de medewerkers aan die geantwoord hebben met “ja”.
Verkoop: 71%
Colruyt algemeen: 62%
Benchmark: 72%

 Goede cijfers, mooi resultaat over de gehele lijn van deze titels.

Hulpbronnen: arbeidsorganisatie (hoe hoger, hoe beter)

communicatie:
vragen/stellingen: ik hoor voldoende over de gang van zaken in deze organisatie; ik word goed op de hoogte gehouden van de belangrijke dingen in deze organisatie; de manier waarop de besluitvorming loopt in deze organisatie is duidelijk.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 46%
Colruyt algemeen: 33%
Benchmark: 21%

inspraak:
vragen/stellingen: In welke mate ervaart u: dat u in staat bent uw mening en gevoel tegen uw direct leidinggevende uit te drukken? Dat u invloed heeft op de beslissingen die genomen worden door uw direct leidinggevende? Dat u genoeg ruimte heeft om tegen genomen beslissingen van uw direct leidinggevende in te aan?
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 26%
Colruyt algemeen: 28%
Benchmark: 18%

procedures:
vragen/stellingen: In welke mate ervaart u: dat de procedures die uw direct leidinggevende hanteert, gebaseerd zijn op de juiste informatie? Dat u de procedures die uw direct leidinggevende gebruikt vrij van vooroordelen zijn? Dat deze procedures op een consistente manier toegepast zijn door uw direct leidinggevende?
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 49%
Colruyt algemeen: 46%
Benchmark: 23%

strategie:
vragen/stellingen: het is me duidelijk wat de toekomstplannen van deze organisatie zijn; ik sta achter de toekomstplannen van deze organisatie.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 55%
Colruyt algemeen: 44%
Benchmark: 26%

structuur:
vragen/stellingen: er is een logische verdeling van taken; verantwoordelijkheden en bevoegdheden in deze organisatie; tussen de medewerkers onderling op mijn dienst of afdeling worden duidelijke afspraken gemaakt om het werk vlot te laten verlopen; de onderlinge samenwerking tissen de verschillende diensten of afdelingen verloopt vlot.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 49%
Colruyt algemeen: 30%
Benchmark: 27%

procedures:
vragen/stellingen: In welke mate ervaart u: dat de procedures die uw direct leidinggevende hanteert, gebaseerd zijn op de juiste informatie? Dat u de procedures die uw direct leidinggevende gebruikt vrij van vooroordelen zijn? Dat deze procedures op een consistente manier toegepast zijn door uw direct leidinggevende?
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 49%
Colruyt algemeen: 46%
Benchmark: 23%

welzijnscultuur:
vragen/stellingen: het management reageert doorgaans snel om problemen/kwesties aan te pakken die betrekking hebben op het psychosociaal welzijn van de werknemers; het management reageert kordaat wanneer er bezorgdheid wordt geuit over de psychosociale toestand van een werknemer; het management is op een ondersteunende manier betrokken bij stresspreventie.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 41%
Colruyt algemeen: 32%
Benchmark: 15%

 Colruyt doet het stukken beter dan de algemene benchmark, maar zeker ruimte voor verbetering. Uiteindelijk behaald slechts 1 noemer “de meerderheid” enkele titels halen net niet de helft.

Hinderpalen: arbeidsinhoud (hoe lager, hoe beter)

werkdruk:
vragen/stellingen: ik moet extra hard werken om iets af te krijgen; ik werk onder tijdsdruk; ik moet me haasten.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 23%
Colruyt algemeen: 26%
Benchmark: 30%
Emotionele eisen:
vragen/stellingen: mijn werk is emotioneel zwaar; ik kom door mijn werk in aangrijpende situaties terecht; ik word op het werk geconfronteerd met dingen die me persoonlijk raken.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 4%
Colruyt algemeen: 4%
Benchmark: 9%

Cognitieve eisen:
vragen/stellingen: mijn werk vraagt veel concentratie; mijn werk vereist dat ik er steeds bij moet nadenken; mijn werk vereist dat ik er voortdurend mijn aandacht moet bijhouden.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 42%
Colruyt algemeen: 65%
Benchmark: 74%

Lichamelijke eisen:
vragen/stellingen: ik heb tijdens het werk veel hinder van langdurig achtereen dezelfde beweging te moeten maken; ik vind mijn werk lichamelijk erg inspannend; ik werk in ongemakkelijke of inspannende houdingen.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 20%
Colruyt algemeen: 10%
Benchmark: 11%

rolconflict:
vragen/stellingen: ik word heen en weer geslingerd tussen mensen die andere verwachtingen hebben in verband met mijn werk; ik krijg tegenstrijdige bevelen; ik krijg taken toegewezen die niet onder mijn functie vallen.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 2%
Colruyt algemeen: 4%
Benchmark: 7%

Externe agressie:
vragen/stellingen: u wordt bedreigd met fysiek geweld; u wordt fysiek aangevallen; u wordt uitgescholden of men richt beledigende gebaren naar u.
Het percentage staat voor minstens af en toe 1 vorm van interne agressie in de voorbije 6 maanden
Verkoop: 34%
Colruyt algemeen: 10%
Benchmark: 26%

Intern ongewenst seksueel gedrag/geweld op het werk:
vragen/stellingen: iemand lonkt naar u of kleedt u uit met de ogen; u wordt seksueel benaderd (gebaren, uitspraken, e-mails, sms, foto’s,…); iemand raakt u aan of betast u op een seksueel getinte manier.
Het percentage staat voor minstens af en toe 1 vorm van intern OSGW in de voorbije 6 maanden. Verkoop: 19%
Colruyt algemeen: 11%
Benchmark: 20%

externe discriminatie:
vragen/stellingen: u wordt gediscrimineerd of benadeeld omwille van uw geslacht, leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid, beperking of andere reden.
Het percentage geeft de medewerkers aan die minstens af en toe met interne discriminatie in de voorbij 6 maanden te maken hadden
Verkoop: 11%
Colruyt algemeen: 6%
Benchmark: 16%

Hinderpalen: arbeidsomstandigheden (hoe lager, hoe beter)

werkmiddelen:
vragen/stellingen: ik beschik over te weinig (goede) werkmiddelen om mijn werk goed te kunnen uitvoeren (gereedschap, computer,…)
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 9%
Colruyt algemeen: 16%
Benchmark: 21%

lawaai:
vragen/stellingen: ik heb last van lawaai
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 10%
Colruyt algemeen: 12%
Benchmark: 19%

temperatuur:
vragen/stellingen: ik heb last van een te hoge of te lage temperatuur.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 21%
Colruyt algemeen: 17%
Benchmark: 21%

verlichting:
vragen/stellingen: ik heb last van slecht verlichting (te veel, te weinig, reflecties, hinderend zonlicht).
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 9%
Colruyt algemeen: 10%
Benchmark: 14%

luchtkwaliteit:
vragen/stellingen: ik heb last van slechte luchtkwaliteit (geurhinder, vochtigheid, dampen, slechte verluchting, stof,…)
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 10%
Colruyt algemeen: 13%
Benchmark: 22%

Hinderpalen: overige A’s (hoe lager, hoe beter)

conflicten:
vragen/stellingen: mensen in mijn team zijn het niet eens over hoe het werk gedaan moet worden; er zijn wrijvingen tussen de leden van mijn team.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven
Verkoop: 8%
Colruyt algemeen: 8%
Benchmark: 14%

Work life interference:
vragen/stellingen: mijn werk zorgt voor hinder in mijn privé leven
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 14%
Colruyt algemeen: 16%
Benchmark: 21%

Job onzekerheid:
vragen/stellingen: ik ben erzeker van dat ik mijn job kan behouden (gespiegeld); ik voel me onzeker over de toekomst van mijn job; ik denk dat ik mijn job zal verliezen in de nabije toekomst.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven.
Verkoop: 1%
Colruyt algemeen: 3%
Benchmark: 4%

Functie onzekerheid:
vragen/stellingen: ik denk dat mijn job zal verslechteren in de nabije toekomst; ik maak me zorgen over hoe mijn job eruit zal zien in de toekomst; er bestaat een kans dat mijn job op een negatieve wijze zal veranderen.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven
Verkoop: 4%
Colruyt algemeen: 11%
Benchmark: 15%

bereikbaarheidsdruk:
vragen/stellingen: mijn direct leidinggevende verwacht dat ik werk gerelateerde berichten beantwoord in mijn vrije tijd; in onze organisatie is het de norm om altijd snel op een berichtje te reageren; ik ontvang regelmatig mails van collega’s buiten de werkuren.
Het percentage geeft de medewerkers aan die een hoge score gaven
Verkoop: 3%
Colruyt algemeen: 2%
Benchmark: 11%

Bijkomende vragen: (hoe hoger, hoe beter)
Percentage staat voor de werknemers die ‘eerder’ tot ‘helemaal akkoord’ zijn met de stelling.
• Er wordt voldoende aandacht gegeven aan het beperken van de fysieke belasting of het verbeteren van de ergonomie: 48% is akkoord met deze veronderstelling.
• Ik word voldoende ondersteund over hoe ik zelf kan omgaan met fysieke belasting: 51% is akkoord met deze theorie.
• Ik heb zelf voldoende kennis over hoe ik kan omgaan met fysieke belasting: 73% gaat akkoord met dit standpunt.
• De kennis die ik heb over het omgaan met fysieke belasting pas ik ook toe bij het uitvoeren van mijn taken. 70% van de werknemers schikt zich met dit principe.
• Ik ben voldoende op de hoogte van het bestaan van opleidingen over welzijn (rugschool, omgaan met agressie, stoppen met roken,…) 66% vereenzelvigd zich met deze stelling.

Analyse schematich:
Hulpbronnen (geven energie en motiveren) → Welzijnsindicatoren (positieve uitkomsten worden veroorzaakt door hulpbronnen, kunnen ook leiden tot nieuwe hulpbronnen en zo een positieve spiraal tot stand brengen)
Beslissingsruimte
Rolduidelijkheid
Vaardigheidsbenutting
Leermogelijkheden
Arbeidvoorwaarden
Leerklimaat
Sociale steun leidinggevenden
Sociale steun collega’s
VP’s of PAPS gekend
Communicatie
Inspraak
Procedures
Strategie
Structuur
welzijnscultuur

← Tevredenheid
Bevlogenheid
Blijfintentie
Aanbevelingsscore

Hinderpalen (vragen energieen demotiveren) → Onwelzijnsindicatoren (negatieve uitkomsten worden veroorzaakt door hinderpalen, kunnen ook leiden tot nieuwe hinderpalen en zo een negatieve spiraal tot stand brengen)
Werkdruk
Emotionele eisen
Cognitieve eisen
Lichamelijke eisen
Rolconflict
Externe agressie
Extern OSGW
Externe discriminatie
Conflicten
Work-life interference
Job onzekerheid
Functie onzekerheid
Bereikbaarheidsdruk
arbeidsostandigheden

rood= werkpunten ← Stress
Emotionele uitputting
Distantie
Burn-out risico
Voorspelde uitval psychologisch
Voorspelde uitval fysiek
Pestgedrag
Cyberpesten
Interne agressie
Intern OSGW
Interne

 

Laatste nieuws

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC202 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC202 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 202 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC202. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC202 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.pc202.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick

Top